RASPORED TRENINGA

Milenka Grčića 3a – Deca

Milenka Grčića 3a – Dame

AKCIJA JE BAZIČNI OSNOV ZA SVAKI USPEH

Kad prestanu izgovori, počinju uspesi. Energija i upornost.

PIŠITE NAM!