Sportovi za decu

Gorivo za budućnost vašeg deteta

Nikad nije prerano

 

Deca koja se od malena bave nekim sportom, već u ranoj životnoj dobi razvijaju radne navike i samodisciplinu. 

Redovna sportska aktivnost je ključni činilac zdravog života.

Sportić

2 – 3 god.

Školica sporta

3 – 4 god.

Školica sporta

4 – 6 god.

Baletić

3 – 4 god.

Jazz balet

5 – 7 god.

Atletika

5 – 8 god.

Razvojna gimnastika

7 – 10 god.

Teen workout

11-15 god

Fizičko vaspitanje u Sportisimu

Učesnici: vrtići i osnovne škole sa Detelinare

Zdravi i srećni

Redovna fizička aktivnost utiče na fizičko i mentalno zdravlje vašeg deteta, kao i  na njegov psihosocijalni razvoj. Nikada nije prerano da se započne sa usvajanjem zdravih navika i učenjem o važnosti fizičke aktivnosti. Studije su pokazale da većina dece koja se bave sportom i koja su fizički aktivna u detinjstvu, zadržavaju takve navike i kad odrastu. Sport ima pozitivan uticaj na razvoj ličnosti.

Nikad nije prerano. Mi ćemo vam pomoći da izaberete sport za vaše dete i tako postanete deo našeg tima:

AKCIJA JE BAZIČNI OSNOV ZA SVAKI USPEH

Kad prestanu izgovori, počinju uspesi. Energija i upornost.
PIŠITE NAM!