Sportovi za decu

Gorivo za budućnost vašeg deteta

Nikad nije prerano
Deca koja se od malena bave nekim sportom, već u ranoj životnoj dobi razvijaju radne navike i samodisciplinu. Redovna sportska aktivnost je ključni činilac zdravog života.
Skolica sporta
2 – 4 god.
Skolica sporta
4 – 6 god.
Atletika

5 – 8 god.

Jazz balet-izvođači
3 – 6 god.
Jazz balet-početnici

 

 

3 – 6 god.
Odbojka
6 – 12 god.
5 – 15 god.

devojčice 6-10 god.

Fizičko vaspitanje u Sportisimu
Fizičko vaspitanje u Sportisimu

Učesnici: vrtići i osnovne škole sa Detelinare

Zdravi i srećni

Redovna fizička aktivnost utiče na fizičko i mentalno zdravlje vašeg deteta, kao i  na njegov psihosocijalni razvoj. Nikada nije prerano da se započne sa usvajanjem zdravih navika i učenjem o važnosti fizičke aktivnosti. Studije su pokazale da većina dece koja se bave sportom i koja su fizički aktivna u detinjstvu, zadržavaju takve navike i kad odrastu. Sport ima pozitivan uticaj na razvoj ličnosti.

Nikad nije prerano. Mi ćemo vam pomoći da izaberete sport za vaše dete i tako postanete deo našeg tima:

Mapa

Mapa

AKCIJA JE BAZIČNI OSNOV ZA SVAKI USPEH

Kad prestanu izgovori, počinju uspesi. Energija i upornost.
PIŠITE NAM!