Poštovani,

 

obaveštavamo Vas da je raspisan konkurs za stipendiranje redovnih studenata Novosadskog univerziteta. Cilj konkursa je pravljenje aplikacije koja će pomoći stručnim ljudima, sportskim radnicima, da planiraju treninge u radu sa decom.

 Pravo učešća umaju svi redovni studenti Novosadskog univerziteta koji dostave potvrdu o studiranju i prezentaciju rada na temu: APLIKACIJA ZA PLANIRANJE TRENINGA U RADU SA DECOM.

 Konkurs je raspisan 01.01.2023. i traje do 10.01.2023.

 Adresa za dostavu dokumentacije je Boška Vrebalova 8, Novi Sad 21 113.

 Komisija će pismeno obavestiti kandidate o rezultatima konkursa do 15.01.2023.