Poštovani,

u nastavku vesti možete pročitati, preuzeti ili odštampati zapisnik sa odlukama sa roditeljskih satanaka u ovoj sezoni . . .

pdf: roditeljski sastanak 2017-18 – za sajt

jpeg: