Doktor je objasnio svima . . . samo treba biti normalan, samo . ..